TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG

UBND PHƯỜNG PHƯƠNG MAI THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG PHƯƠNG MAI.
Ngày đăng 07/02/2024 | 16:38  | Lượt xem: 23

   UBND PHƯỜNG PHƯƠNG MAI THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG PHƯƠNG MAI.