TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ VNIED
Ngày đăng 02/05/2024 | 14:27  | Lượt xem: 45


Thực hiện Công văn số 1304/STP-PBGDPL ngày 19/4/2024 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và Công văn số 933/UBND-CAQ ngày 23/4/2024 của UBND quận Đống Đa về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông báo số 33/UBND-TP ngày 02/5/2024 của UBND phường Phương Mai xin thông báo: 
Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, từ ngày 22/4/2024 đến ngày 22/6/2024, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thử nghiệm thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID. Theo đó, từ ngày 22/4/2024, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ngoài phương thức thực hiện cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội, có thể thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID.
Phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) mặc định được trả trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn); Hệ thống định danh và xác thực điện tử. Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì công dân được nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội (nếu công dân có đề nghị).
Lưu ý: Ứng dụng VNeID là ứng dụng do Bộ Công an xây dựng và quản lý để xử lý các yêu cầu đăng ký, cấp và quản lý định danh, xác thực điện tử; quản lý sử dụng thông tin định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân như:
- Người dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, không cần đến trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền.
- Người dân theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ;

- Người dân có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để thực hiện các thủ tục hành chính khác.
Nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID  được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn), Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Hà Nội (https://sotuphap.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử phường Phương Mai (https://phuongmai.dongda.hanoi.gov.vn).
UBND Phường Phương Mai trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, trường học, các Khu dân cư, Tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn Phường được biết ./.