TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

PHƯỜNG PHƯƠNG MAI TUYÊN TUYỀN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO
Ngày đăng 06/02/2024 | 10:00  | Lượt xem: 203

   Phường Phương Mai tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo :