TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC GD&ĐT
Ngày đăng 14/03/2024 | 08:33  | Lượt xem: 32

   

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC GD&ĐT