XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

PHƯỜNG PHƯƠNG MAI XỬ LÝ “ĐIỂM ĐEN” TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN PHỐ TRƯỜNG CHINH

Ngày đăng 03/01/2023 | 08:35  | Lượt xem: 463
XỬ LÝ “ĐIỂM ĐEN” TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN PHỐ TRƯỜNG CHINH Tiếp thu phản ánh của ngườị dân và Báo Kinh tế Đô thị, các lực lượng chức năng phường Phương Mai, quận Đống Đa đã tổ...

UBND PHƯỜNG PHƯƠNG MAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày đăng 08/12/2022 | 14:31  | Lượt xem: 109
UBND PHƯỜNG PHƯƠNG MAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG    Thực hiện công văn số 2414/UBND-TP ngày 01/12/2022 của UBND quận Đống Đa về việc thực hiện văn bản số...

PHƯỜNG PHƯƠNG MAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MTTQ, ĐOÀN THANH NIÊN, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2022

Ngày đăng 12/10/2022 | 04:50  | Lượt xem: 677
PHƯỜNG PHƯƠNG MAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MTTQ, ĐOÀN THANH NIÊN, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2022 Thực...