TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA

Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công: cấp GCN QSD đất; cấp phép xây dựng; Y tế công; Giáo dục công
Ngày đăng 04/10/2023 | 15:54  | Lượt xem: 151

   Ngày 29/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Công văn số 2148/UBND-NV v/v khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công: cấp GCN QSD đất; cấp phép xây dựng; Y tế công; Giáo dục công.

   Ủy ban nhân dân phường đăng tải: “Đường dẫn (Link) Phiếu khảo sát trực tuyến” và “QR code” đối với 05 Phiếu khảo sát trực tuyến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức (có Phụ lục kèm theo); Thông tin, tuyên truyền (qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh của đơn vị; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) đến người dân và tổ chức (đã trải nghiệm, sử dụng và cảm nhận về chất lượng cung ứng dịch vụ công của thành phố Hà Nội) tham gia cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan để kết quả khảo sát phản ánh đúng chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị đối với 04 dịch vụ công nêu trên.

STT

Phiếu khảo sát

Đường dẫn (Link) Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức dịch vụ công

Mã QR- Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức dịch vụ công

1  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây

 

2  Cấp giấy phép xây dựng tại đây

 

3  Y tế công tại đây

 

4  Giáo dục công    
4.1  Khảo sát : Phụ huynh học sinh bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại đây

 

4.2  Khảo sát : Học sinh bậc Trung học phổ thông tại đây