VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN NĂM 2024 PHƯỜNG PHƯƠNG MAI BÀN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT X ÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – ĐÔ THỊ VĂN MINH”, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
Ngày đăng 01/03/2024 | 18:07  | Lượt xem: 395

   Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 163/KHLT - UBND – UB MTTQ ngày 28/12/2023 của Uỷ ban nhân dân (UBND) và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) Việt Nam quận Đống Đa, Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND – MTTQVN ngày 10/01/2024 của UBND – UB MTTQ phường Phương Mai về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2024. Trong tháng 01, tháng 02/2024, các tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân để bàn, thảo luận và đưa ra các giải pháp xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư ngày càng có hiệu quả tốt hơn, qua đó tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết trong xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, các quy định của địa phương.

   Ngày 01/03/2024, UBND - UB MTTQ Việt Nam phường Phương Mai đã tổ chức Hội Nghị đại biểu nhân dân năm 2024 “Bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở” trên địa bàn phường. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Loan Chi – Ủy viên Thường trực UB MTTQ Việt Nam quận Đống Đa, đồng chí Phạm Kim Dung - Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Bùi Thị Hằng Nga - Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Lã Thị Thu Hương – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường cùng hơn 80 đại biểu là trưởng các ban ngành đoàn thể, các Ông, Bà Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận - Trưởng ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Khu dân cư, các Ông, Bà Tổ trưởng, phó tổ trưởng tổ dân phố và các ông, bà đại diện đại biểu nhân dân.

   Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2023 đã nêu bật một số kết quả: tỷ lệ gia đình đạt Gia đình văn hóa năm 2023 là 94.7%; 21/22 tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa. Điểm lại các kết quả trong năm 2023 vừa qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã đoàn kết thực hiện tốt các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các chính sách an sinh xã hội. Các tổ dân phố trên địa bàn phường đã vận động nhân dân thực hiện thay thế, lắp đặt lại các cổng chào của tổ dân phố, trang trí đường, ngõ phố mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

   Trước đó, từ ngày 14/01/2024 – 27/02/2024 các tổ dân phố đã tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân ở cơ sở. Hội nghị được tiến hành theo đúng tinh thần của Kế hoạch Liên tịch, đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra, phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ trong Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh. Hội nghị Đại biểu Nhân dân đã thảo luận, bàn để thực hiện những nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tinh thần “Tương thân, tương ái, đoàn kết vận động, ủng hộ các Qũy “Vì biển, đảo Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”….sự phối hợp, chung tay của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường, ngõ phố, làm tốt công tác hòa giải và giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh ngay tại địa bàn. Qua tổng hợp Hội nghị ở Tổ dân phố có 3.258/ 4534 hộ dân được mời dự họp, đạt tỷ lệ 71.8%, số hộ đăng ký Gia đình văn hóa năm 2024 là: 4294/4534 hộ đạt tỷ lệ 94,7%. Hội nghị ở tổ dân phố ngoài đại biểu nhân dân có sự tham gia của các Cụ cao niên, các gia đình văn hóa tiêu biểu, các chi hội đoàn thể với trên 80 ý kiến phát biểu tham luận. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng phong trào, tập trung vào các vấn đề cụ thể như: vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bài trừ các tệ nạn xã hội, việc cưới, việc tang, giữ gìn trật tự văn minh đô thị… Thông qua Hội nghị đại biểu Nhân dân nhiều ý kiến cũng đề xuất kiến nghị với chính quyền các cấp quan tâm lắp thêm đèn chiếu sáng, vận chuyển rác thải, thu gom đúng nơi quy định, vệ sinh môi trường, cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng, nâng cấp thiết bị tại các sân chơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, TDTT của người dân…

   Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2024 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn phường Phương Mai tiếp tục khẳng định là Hội nghị quan trọng để nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết cùng nhau xây dựng phường Phương Mai phát triển, ngày càng “sáng – xanh – sạch đẹp”, lan tỏa, nhân rộng thêm những điểm sáng văn hóa, nhân rộng mô hình“Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu”, đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” ngày càng có hiệu quả, thiết thực hơn.

  Các đại biểu dự Hội nghị đã chứng kiến việc ký cam kết Chương trình phối hợp công tác và thống nhất hành động giữa UBND – UB MTTQ Việt Nam Phường và giữa UB MTTQ Việt Nam phường với các tổ chức thành viên. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, phường Phương Mai sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển của quận, thành phố đề ra.