VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

QUY TRÌNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TOÀN TRÌNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 19/03/2024 | 14:56  | Lượt xem: 257

   Từ ngày 06/02/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội.
   Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
   Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu, lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác bị Tòa tuyên bố phá sản.
   1. Phiếu lý lịch tư pháp gồm có: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2.
- Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Cấp cho Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình; cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; tổ chức chính trị xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.
   2. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân trong các trường hợp sau:
+ Công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội.
+ Người nước ngoài đang cư trú tại Hà Nội.
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với tổ chức sau:
+ Cơ quan nhà nước;
+ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội;
+ Cơ quan tiến hành tố tụng.
   3. Cách thức nộp và nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp
Bước 1: Đăng ký/ đăng nhập
* Đối với công dân

   Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Thành phố http://dichvucong.hanoi.gov.vn (gọi tắt là Cổng dịch vụ công) đăng ký/ đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Lưu ý:
- Để thực hiện Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội từ ngày 06/02/2023 thì công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội, người nước ngoài đang cư trú tại Hà Nội phải có Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ.
- Khi thực hiện Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, công dân phải có tài khoản của Cổng dịch vụ công Quốc gia.
   * Đối với tổ chức
Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, Cơ quan tiến hành tố tụng truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội http://dichvucong.hanoi.gov.vn để đăng ký tài khoản, sử dụng chữ ký số và gửi văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, chọn thủ tục Cấp phiếu LLTP cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và Cơ quan tiến hành tố tụng.
Lưu ý: Để được xác thực định danh điện tử, tổ chức phải có Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ.
   Bước 2: Lựa chọn dịch vụ công trực tuyến (cấp Phiếu lý lịch tư pháp)
- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam (có thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội)
-  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Hà Nội.
* Lưu ý: Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.
   Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến
- Điền đầy đủ các thông tin trên Tờ khai điện tử trên hệ thống Cổng dịch vụ công.
Lưu ý: Công dân phải tải các giấy tờ đính kèm trong trường hợp ủy quyền, người chưa thành niên, giảm hoặc miễn phí (nếu có).
+ CCCD/CMND/hộ chiếu.

+ Văn bản ủy quyền, Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn.
+ Giấy tờ chứng minh giảm hoặc miễn phí (nếu có).
 - Thanh toán phí cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Thành phố theo hướng dẫn cụ thể trên Cổng dịch vụ công hoặc khi nhận được thông báo "Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Quý khách vui lòng chuyển khoản phí cấp phiếu để hoàn thành thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp" hiển thị trên Cổng dịch vụ công, công dân thực hiện chuyển khoản phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp vào tài khoản của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội theo thông tin cụ thể sau:
+ Đơn vị tiếp nhận: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
+ Số tài khoản: 45010000303888 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Đông.
+ Nội dung chuyển khoản: [Họ tên] [Mã số trực tuyến] [CAP PHIEU LLTP
+ Mức phí: 200.000 đồng/lượt/người.
Lưu ý:
* Đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng.
* Miễn phí đối với những trường hợp sau:
+. Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
+. Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi.
+. Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.
+. Người thuộc hộ nghèo theo quy định.
+. Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.
* Trường hợp công dân được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu Lý lịch tư pháp trong 01 lần yêu cầu thì từ Phiếu Lý lịch tư pháp thứ 3 trở đi phải nộp thêm 5.000đ/Phiếu.
- Lựa chọn hình thức nhận kết quả
+ Cách 1: Chọn trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Công dân lựa chọn trả kết quả nhận Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên hệ thống Cổng dịch vụ công và liên hệ số điện thoại của Bưu điện Hà Nội: 024.393.88888 để được hướng dẫn nhận kết quả và nộp phí dịch vụ bưu chính.
+ Cách 2: Đến cơ quan giải quyết để nhận kết quả
Công dân đến Bộ phận "Một cửa" Sở Tư pháp thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Số 221 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) để nhận kết quả.
   Bước 4: Theo dõi kết quả

Để theo dõi kết quả giải quyết cấp Phiếu lý lịch tư pháp, công dân, đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện theo hướng dẫn trên hệ thống Cổng dịch vụ công.
   Bước 5: Trả kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp
- Trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, công dân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu Lý lịch tư pháp. Việc trả Phiếu Lý lịch tư pháp có ký nhận theo quy định của pháp luật. (Bản giấy)
- Trường hợp nhận kết quả trực tiếp, công dân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu Lý lịch tư pháp. (Bản giấy)
- Trường hợp công dân đã có tài khoản của Cổng dịch vụ công Quốc gia, công dân nhận Phiếu Lý lịch tư pháp (Bản điện tử).
Công dân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu Lý lịch tư pháp là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân trên Cổng dịch vụ công.
- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, Cơ quan tiến hành tố tụng có thể nhận Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Lưu ý: Theo quy định tại Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Cơ quan tiến hành tố tụng chỉ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 02.