VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRƯỜNG TỒN CỦA CHIẾN DỊCH “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”
Ngày đăng 12/12/2022 | 11:15  | Lượt xem: 200

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRƯỜNG TỒN CỦA CHIẾN DỊCH “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”

Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là đỉnh cao nhất của sự đối đầu quân sự giữa quân Mỹ, đặc biệt là lực lượng không quân với các lực lượng cách mạng ở Việt Nam khi đó. Nó là nấc thang cuối cùng của sự ngoan cố và tội ác, bắt buộc quân Mỹ phải ra khỏi miền Nam Việt Nam, đồng thời tạo ra tiền đề cho giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước.

Chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là chiến thắng của đường lối chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng; chiến thắng của ý chí kiên cường, lòng quả cảm và của trí tuệ sáng tạo (đặc biệt trong cải tiến tên lửa SAM - 2) của con người Việt Nam. Với sức mạnh của lưới lửa phòng không nhiều tầng, dày đặc; với những tên lửa đất đối không vượt qua vùng gây nhiễu tiến sâu vào B52; với những chiếc máy bay tiêm kích phục sẵn và quần đảo trên không, làm cho không lực Hoa Kỳ lạc vào “thiên la, địa võng” của chiến tranh nhân dân Việt Nam và bị thất bại thảm hại. Đó là một minh chứng hùng hồn cho quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về sức mạnh tổng hợp trong tạo nên chiến thắng; về vai trò chính trị tinh thần là nhân tố quyết định trong sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Đây còn là chiến thắng của con người Việt Nam với khát vọng hoà bình, với chân lý thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; là chiến thắng của lương tri và phẩm giá con người.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 đã đi vào lịch sử 50 năm, nhưng nó vẫn đang sống động và còn nguyên giá trị, tinh thần bất diệt trong lịch sử dân tộc cũng như sự ngưỡng mộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Trong bối cảnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phải thường xuyên sẵn sàng đối phó với những cuộc chiến tranh xâm lược sử dụng vũ khí công nghệ cao thì hơn lúc nào hết phải khơi dậy giá trị, ý nghĩa lịch sử và hiện thời của chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Qua đó để tôn vinh đức tính hy sinh, lòng dũng cảm, ý chí quật cường, trí tuệ sáng tạo của mỗi con người Việt Nam một cách thiết thực.

Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” và thực hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đối với cách mạng nước ta. Với truyền thống hào hùng, đặc biệt là giá trị bền vững của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 sẽ hun đúc sức mạnh cho cả dân tộc để tiếp tục làm thất bại âm mưu của chúng.

Các thế lực thù địch vẫn ngoan cố, chưa từ bỏ âm mưu xâm lược, cho nên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn phải sẵn sàng đối phó với chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao. Mặc dù không muốn để nó diễn ra, nhưng nếu phải chấp nhận thì các thế hệ con người Việt Nam hiện nay, hoàn toàn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo nghệ thuật chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân và sức mạnh từ ý chí, trí tuệ, sức sáng tạo để tiếp tục làm nên những chiến công oanh liệt, tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh.

Các thế hệ hôm nay tôn vinh lịch sử, phát huy truyền thống hào hùng và với sức sáng tạo để tiếp tục làm lên những Điện Biên Phủ, không chỉ ở mặt đất, ở trên không, mà còn có thể ở bất kỳ một vùng miền thuộc lãnh thổ Việt Nam.

#dongdaxuavanay

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '→ CHIẾN THẮNG "HÀNỘI NỘI ĐIỆN BIÊN PHỦ HÀ TRÊN KHÔNG 12/1972 CHIẾN THẮNG CỦA Ý CHÍ VÀ TRÍ TUỆ VIỆT NAM'