VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

PHƯỜNG PHƯƠNG MAI TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ, NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM 26/12
Ngày đăng 20/12/2022 | 12:09  | Lượt xem: 96

Ngày 19/12/2022, Phường Phương Mai tổ chức truyền thông hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số 26/12  với  chủ đề "Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc:.