VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

UBND PHƯỜNG PHƯƠNG MAI NIÊM YẾT DANH SÁCH HỘ KINH DOANH PHẢI DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 THEO CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỌ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3642/QĐ-UBND CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
Ngày đăng 18/09/2021 | 16:53  | Lượt xem: 648

   Ngày 18/09/2021 UBND phường Phương Mai đã tiến hành niêm yết công khai danh sách các hộ kinh doanh phải dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID 19 tại trụ sở UBND phường. Thời gian niêm yết từ ngày 18/09/2021 đến hết  ngày 22/09/2021.