VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

UBND phường Phương Mai tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 10/08/2022 | 10:28  | Lượt xem: 100

   Tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến Trong bối cảnh cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, Chính phủ đã xã định và đang từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số, tạo tiền để để công dân, tổ chức doanh nghiệp được hưởng đầy đủ nhất, toàn vẹn nhất các lợi ích trong cuộc sống. Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Thực hiện Công văn số 1503/UBND-VP ngày 29/7/2022 của UBND quận Đống Đa về việc thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND phường Phương Mai khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên 02 trang web Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của thành phố sau: dichvucong.gov.vn hoặc dichvucong.hanoi.gov.vn Bên cạnh đó, lĩnh vực cư trú (Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, thông báo lưu trú) và cấp căn cước công dân cũng được ngành Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhằm đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Người dân thực hiện đăng ký trên trang web sau: dichvucong.gov.vn hoặc dichvucong.dancuquocgia.gov.vn…